Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Wordpress plugin pro vyhledávání předků TODO

TODO revize

1. Analyzujte potřeby Czech-American TV v oblasti tvorby pluginu pro vyhledávání předků.

2. Navrhněte metody, které by Američanům pomohly s hledáním příbuzných v České republice.

3. Naprogramujte plugin pro Wordpress, který bude obsahovat implementaci navržených metod.

4. Plugin otestujte a zhodnoťte klady a zápory navrženého řešení.

**************************************
Popis problému (problem statement):

Pro zadané anglické příjmení (např. VASCHICEK) potřebujeme vygenerovat seznam všem možných českých alternativ tohoto příjmení. Samozřejmě včetně všech kombinací diakritiky. Ideálně bychom potřebovali i překlad slov z latinky do švabachu a kurentu. Ideálně by mělo jít o živý přepis do dvou polí - jedno ve švabachu a druhé v kurentu. Uživatel pak bude opticky porovnávat jeho papírový text s vygenerovaným textem.

Plugin by mohl poskytovat 4 různé možnosti použití:

1. Přepis anglického příjmení a české. Např. Vaschicek na Vašíček.
2. Překlad křestního jména do a z angličtiny. Stačí nejčastější jména. Např. Honza na Jack.
3. Překlad starého německého názvu města na aktuální český název. Tuto databázi názvů máme k dispozici.
4. Ideálně možnost zadat všechny dostupné informace o mém předkovi: jméno + příjmení + název města.
Aplikace vygeneruje všechny alternativy a pokusí se daného člověka opravdu najít. Např. takto:
- existuje aplikace Ministerstva vnitra, která zobrazí výskyt daného příjmení v ČR. Zřejmě poskytuje i API.
- využití Facebook API a pokus o dohledání osoby z dané lokality.
- využití LinkedIN API a pokus o dohledání osoby.
- využití telefoního seznamu online.
a další možnosti. Není třeba zkoušet všechno, ale stačí něco dle osobních preferencí.

Proč tento problém řešíme?

Poměrně velká skupina Američanů má předky z Evropy a tedy i České republiky. Mnozí z nich by se rádi
podívali do rodných měst svých předků a případně zkontakovali své vzdálené příbuzné. Nemají však
mnoho informací, které by mohli použít.

Příjmení se se změnou lokality vyvýjí a české příjmení se z praktických důvodů transformuje do anglické podoby.
Navíc v minulosti se česká města označovala neměckými názvy, takže nemusí mít ani aktuální podobu českého názvu města.
A aby toho nebylo málo, tak jména a názvy občas ani nemají napsané latinkou, ale právě např. ručně psaných kurentem, což
je písmo používané v Německu až téměř do poloviny 20. století.


Ukázkový use-case:

* use-case 1 - vyhledávání předků v Evropě:
Postup je zhruba následující:

1. Jsem první - druhá generace narozená v USA, česky již moc/vůbec neumím a rád bych našel příbuzné v České republice.
Moje příjmení se přetransformovalo do anglické podoby a původní české příjmení již neznám.

2. Otevřu si webové stránky Czech-American TV a zadám aktuální podobu mého příjmení. Pokud znám, mohu zadat i křestní jméno mého předka.

3. Dostanu jednak všechny české alternativy tohoto příjmení v latince a v případě dalšího rozkliknutí i ve švabachu a kurentu.

4. Tato příjmení se pokusím vyhledat v různých zdrojích a pokusím se najít moje příbuzné.

Pokud by aplikace uměla využít API nějakého veřejného zdroje a ověřit existenci daného příjmení, tak by to bylo skvělé.

Ideální varianta: aplikace by vrátila seznam potenciálních příbuzných z České republiky včetně kontaktních údajů jako je adresa, telefon, email a profily ze sociálních sítí.

Známé omezující podmínky:

- musí to běžet v prostředí webu
- nutná je snadná a rychlá integrace do wordpressu s využitím pluginu a to i ze strany technicky málo zdatného uživatele. Ideální je plná automatická instalace pluginu.
- musí to fungovat "rychle". Řádově do 5s musí uživatel dostat odpověď. Je tedy možný výpočet na vlastním serveru, ale volání externích služeb není žádoucí. Kromě vyhledávání dané osoby.

- celý plugin bude anglicky a je třeba počítat s tím, že uživatel nemá háčky na svém pc, respektive klávesnici

- máme db s přepisem německých názvů měst na česká města

- u jmen je třeba řešit alternativy pro muže a ženy - neznají -ová, -á atd.
- db všech příjmení v ČR lze stáhnout ze stránek Ministarstva vnitra.
- problematika transformace jmen je popsána na http://www.catvusa.com/search-czech-names/

Podrobnosti: http://www.catvusa.com/search-czech-names/

Téma vypsal: Ing. Martin Dostal, Ph.D. (UN 307)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je technickým konzultantem,
  • Kontaktní osoba: Ing. Jiří Vaněk,
  • Firma: Regionální technologický institut (FST ZČU),

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2017-04-07

Zadáno komu: Jakub Šantora (Zadané)

Aktualizováno 0