Popis tématu

Diplomová práce v oborech Inteligentní počítačové systémy, Počítačová grafika, Číslicové systémy, Medicínská informatika.

Metody aproximace vektorovych dat - aproximace & komprese

Ukolem prace je overeni vlastnosti RBF aproximaci pro vektorova data (proudeni apod.), jejich porovnani a moznosti komprese dat. Predpoklada se aplikace v 2D, pripadne ve 3D.

Lze pouzit MATLAB, Octave nebo obdobny nastroj.

Podrobnosti: osobni kontakt nutny

Téma vypsal: Prof. Ing. Václav Skala, CSc. (UC 360)

Vypsáno pro akademický rok 2022/2023 dne: 2017-03-14

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0