Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Informační systémy (Bc).

Analýza změny provozního modelu existujícího řešení do prostředí cloud

Cílem práce bude zmapovat aktuální možnosti provozu informačního systému jako služba.

Součástí práce bude:
- porovnání technických možností poskytovatelů cloud infrastruktury
- srovnání ekonomické stránky provozu systému jako služby a klasického onsite modelu
- analýza nutných změn v kódu nebo technologii stávajícího řešení Marbes Consulting s.r.o.
- převedení vybrané aplikace řešení do cloud infrastruktury a ověření funkčnosti
- vyhodnocení přínosů i nedostatků provozu systému jako služba

Téma vypsal: Ing. Vojtěch Frič

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Jiří Kala,
  • Firma: Marbes consulting s.r.o.,

Vypsáno pro akademický rok 2016/2017 dne: 2016-10-13

Zadáno komu: Markéta Wolfová (Rezervované)

Aktualizováno 0