Popis tématu

Diplomová práce v oborech Softwarové inženýrství, Inteligentní počítačové systémy, Finanční informatika, Informační systémy.

SharePoint Add-In pro vytěžování dat z dokumentů

Cílem práce bude navrhnout a vytvořit SharePoint Add-in, který bude sloužit pro jednoduchou integraci nástroje pro vytěžování dat z dokumentů do řešeních postavených na platformě Office365. Student se seznámí s cloudovou platformu Office365 od firmy Microsoft a nástroji pro vytěžování dat z elektronických dokumentů formulářového typu. Porovná vhodné nástroje. Nabyté znalosti aplikuje při návrhu a implementaci vlastního Add-Inu.
1. Seznamte se s problematikou vytěžování dat z účetních dokumentů
2. Seznamte se s cloudovou platformou Office365
3. Vyzkoumejte a porovnejte nástroje pro vytěžování dat z dokumentů
4. Navrhněte a implementujte vlastní SharePoint Add-In
5. Ověřte Add-In na konkrétním řešení pro zpracování dokumentů

Téma vypsal: Ing. Petr Přibyl

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Petr Přibyl,
  • Firma: CCA s.r.o.,

Vypsáno pro akademický rok 2016/2017 dne: 2016-06-08

Zadáno komu: Veronika Kutková (Zadané)

Aktualizováno 0