Popis tématu

Diplomová práce v oborech Softwarové inženýrství, Inteligentní počítačové systémy, Finanční informatika, Informační systémy.

Schvalovací řízení faktur na platformě Alfresco

Cílem práce bude navrhnout řešení pro jednoduchý příjem, schvalování a předání faktur do ERP na platformě Alfresco. Student se seznámí s DMS platformou Alfresco a problematikou práce s fakturami v prostředí enterprise firem. Naučí se principům práce s elektronickými dokumenty, customizací a vývojem v prostředí standardní DMS platformy. Nabyté znalosti aplikuje při návrhu a implementace řešení na platformě Alfresco.
1. Seznamte se s problematikou práce s fakturami
2. Seznamte se s platformou Alfresco
3. Prozkoumejte a porovnejte řešení pro faktury v DMS systémech
4. Navrhněte a implementujte vlastní řešení na platformě Alfresco
5. Ověřte řešení na uživatelích, vyhodnoťte zpětnou vazbu

Téma vypsal: Ing. Petr Přibyl

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Martin Bíkl,
  • Firma: CCA s.r.o.,

Vypsáno pro akademický rok 2016/2017 dne: 2016-06-08

Zadáno komu: Václav Suda (Rezervované)

Aktualizováno 0