Popis tématu

Diplomová práce v oborech Softwarové inženýrství, Počítačové systémy a sítě, Informační systémy.

Detekce mobilních zařízení v budově

Cílem práce bude seznámit se s dostupnými cestami, jak lze detekovat aktivní mobilní zařízení, analyzovat je a vytvořit jednoduchou aplikaci pro sběr těchto dat a jejich vyhodnocování. Aplikace bude využívat služeb NoSQL databáze (MongoDB), která má základní lokalizační podporu pro práci s geodaty.
Osnova zadání:
1. Seznamte se s dostupnými způsoby detekce mobilního zařízení v budově
2. Seznamte se se základní legislativou v této oblasti sběru dat
3. Seznamte se s MongoDB databází
4. Navrhněte aplikaci, která bude detekovaná mobilní zařízení a jejich základní metadata ukládat do zvolené DB
5. Naprogramujte navrženou aplikaci
6. Proveďte vyhodnocení nasbíraných dat

Téma vypsal: Ing. Petr Přibyl

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Petr Přibyl,
  • Firma: CCA s.r.o.,

Vypsáno pro akademický rok 2016/2017 dne: 2016-06-08

Zadáno komu: Matěj Lochman (Rezervované)

Aktualizováno 0