Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Informatika (Bc).

Možnosti automatizovaného testování GUI pro platformu Android

Základní cíle práce, očekávaný přínos:
Poskytnout základní popis možností automatizace testování GUI pro SW provozovaný na platformě Android. Zmapovat existující dostupné nástroje a vytvořit referenční implementaci ve zvoleném nástroji. Zhodnotit praktické využití nástrojů pro automatické testování.

Rámcová osnova:
1. Popis principů testování GUI
2. Možnosti již existujících nástrojů pro automatizované testování
3. Referenční implementace na reálném SW ve vybraném nástroji
4. Praktické využití

Téma vypsal: Doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D. (UC.304)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. Martin Míček,
  • Firma: Smart Software,

Vypsáno pro akademický rok 2016/2017 dne: 2016-03-30

Zadáno komu: (Nedokončené)

Aktualizováno 0