Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Pick by Vision navigace ve skladových prostorách

Motivace:
Proces vychystávání je klíčovým v mnoha skladových provozech a kvůli tomu se většina společností zaměřuje na jeho kontinuální vylepšování. Pick by Vision je nový moderní způsob navádění operátora ve skladu pomocí vizuálních informací zobrazovaných např. na tzv. chytrých brýlích. Jedná se o rozvíjející se technologii a v blízké budoucnosti je předpokládáno její reálné použití ve skladech. Pro operátora přináší nejenom pohodlí v podobě lehkého nositelného zařízení (tzv. wearable), ale také zvýšení produktivity díky možnosti manipulovat se zbožím oběma rukama.

Popis:
Realizace Pick by Vision systému představuje zvládnutí tří základních problematik:
- 3D mapování vnitřního prostředí (skladu)
- lokalizace ve vnitřních prostorách a hledání trasy mezi aktuálním umístěním a cílovým umístěním
- prezentace navigačních dat vhodných audiovizuálním způsobem (např. na chytrých brýlích typu Google Glass)
Cílem této práce je prozkoumat technologie vhodné ke zvládnutí výše uvedených problematik, vybrat ty nejvhodnější a následně je implementovat v domluveném rozsahu.

Zadání:
1. Prozkoumejte technologie vhodné ke zpracování 3D modelu vnitřního prostředí (skladu)
2. Identifikujte vhodný způsob lokalizace osoby (operátora) ve vnitřním prostředí a způsob výpočtu trasy mezi aktuální pozicí a cílovým skladovým místem (je nutno brát v úvahu např. rozměry manipulační techniky, apod.)
3. Definujte vhodné zařízení a vhodný způsob zobrazování navigačních dat pro skladového operátora
4. Zpracujte projektový plán implementace s odhadem časové náročnosti a na jeho základě stanovte po domluvě s vedoucím DP rozsah implementace
5. Implementujte dohodnutý rozsah

Téma vypsal: Ing. Jiří Dobrý

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Petr Stejskal,
  • Firma: AIMTEC a. s.,

Vypsáno pro akademický rok 2016/2017 dne: 2016-03-09

Zadáno komu: Jakub Zíka (Rezervované)

Aktualizováno 0