Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Implementace generátoru datových pohledů pro vytváření sestav ve webové aplikaci DCIx

Motivace:
Aplikace DCIx je rozsáhlý systém skladového hospodářství (WMS), který podporuje značnou množinu logistických, skladových a výrobních procesů. Každodenním používáním vzniká v systému množství dat, které jsou pro uživatele významné pro business rozhodování. Uživatel chce proto mít jednoduchou možnost vytvořit si libovolnou sestavu dat podle svých parametrů.
Popis:
Cílem práce je navrhnout a implementovat nástroj pro generování datových pohledů pro vytváření uživatelských datových sestav. Tento nástroj by měl pomoci zákazníkovi vytvořit si report bez odborné pomoci. Vytvořenou sestavu by mělo jít zobrazit přímo v mateřské webové aplikaci nebo jako externí datový zdroj.
Zadání:
1. Seznamte se se základními procesy v aplikaci DCIx a se strukturou a logikou uchovávaných dat.
2. Proveďte rešerši existujících nástrojů pro vytváření datových sestav a jejich porovnání s ohledem na použití s aplikací DCIx
3. Zhodnoťte existující nástroje a vyberte jeden pro integraci s DCIx nebo navrhněte vlastní implementaci v DCIx.
4. Na základě bodu 3. implementujte generátor datových pohledů v DCIx

Podrobnosti: http://www.aimtec.cz/cz/produkty/dcix.html

Téma vypsal: Ing. Jiří Dobrý

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Jan Brnka,
  • Firma: AIMTEC a. s.,

Vypsáno pro akademický rok 2016/2017 dne: 2016-02-28

Zadáno komu: Petr Dobřička (Rezervované)

Aktualizováno 0