Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Reimplementace interpretu JRXML dokumentů pro ZPL tisk v jazyce JAVA v DCIx

Motivace:
Aplikace DCIx je rozsáhlý systém skladového hospodářství (WMS), který podporuje značnou množinu logistických, skladových a výrobních procesů. Nedílnou součástí takového systému je generování velkého objemu tiskových výstupů různého vzhledu a s různými datovými zdroji. K tomuto účelu se v praxi hojně používají průmyslové tiskárny Zebra, které komunikují v jazyce ZPL. Pro rychlejší a efektivnější vytváření tiskových sestav DCIx je vhodné používat uživatelsky vhodnější technologii. Pro účely produktu DCIx byla vybrána open source knihovna JasperReport.
Popis:
Výstupem knihovny JasperReport je standardizované xml označované jako JRXML. Cílem této práce je implementace interpretu JRXML aktuální verze 6.2 (případně vyšší podle realizace práce) do jazyka ZPL s cílem vytisknout výstup na Zebra tiskárnu. Součástí implementace v DCIx je zapojení řešení do systému automatického testování. Samotný vývoj bude probíhat podle zásad agilního vývoje.
Zadání:
1. Seznamte se a popište možnosti jazyka ZPL a tiskáren Zebra pro prostředí DCIx
2. Seznamte se a popište možnosti knihovny JasperReports pro prostředí DCIx
3. Porovnejte rozdíly a nové možnosti aktuálních verzí
4. Navrhněte a implementujte nový interpret do DCIx
5. Zajistěte zapojení nové funkcionality do systému kvality DCIx
6. Zajistěte zapojení nové funkcionality do systému dokumentace DCIx

Podrobnosti: http://www.aimtec.cz/cz/produkty/dcix.html

Téma vypsal: Ing. Jiří Dobrý

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Jan Brnka,
  • Firma: AIMTEC a. s.,

Vypsáno pro akademický rok 2016/2017 dne: 2016-02-28

Zadáno komu: (Nedokončené)

Aktualizováno 0