Popis tématu

Projekt v bakalářském studiu v oboru Informatika (Bc).

Rozšíření algoritmu Kukačka pro dekompozici svalů

V rámci projektu se student seznámí s rozsáhlým projektem MuscleWraping 2.0, jehož cílem je modelování svalů člověka a jejich deformace v reakci na pohyb kostí za účelem získání biomechanických charakteristik pro klinické posouzení zdravotního stavu dotyčného člověka.

Technologie, které si "ošaháte":
- Git
- CMake
- C++ 11+ (předchozí zkušenost s C/C++ vítána, ale není nezbytná)
- vizualizace 3D dat prostřednictvím VTK knihovny, takže něco je hezky vidět :-)

Konkrétní rozšíření algoritmu pro dekompozici svalů bude stanoveno individuálně po domluvě se studentem. Nabízí se mj.

- automatické určení počtu svalových vláken (např. na základě velikosti úponových oblastí)
- podpora více úponových oblastí svalu
- zajištění, že vlákna budou ukončena vždy uvnitř svalu, a to i v případě nekonvexních průřezů
- linearita harmonického pole, takže izočáry jsou v podstatě geodeticky stejně daleko od sebe

Téma vypsal: Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D. (UN 338)

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2015-12-11

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2023/2024, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.

Aktualizováno 0