Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Informatika (Bc).

Aplikace pro vizualizaci funkcionalit systému IS/STAG

1. Seznamte se s oblastí modelování business procesů, prozkoumejte existující standardy, jejich možnosti a existující open source nástroje. Rozhodněte, zda některé již existující řešení není vhodným základem pro implementaci požadovaného zadání.
2. Seznamte se s tvorbou webových a portálových Java aplikací. Prozkoumejte technologie vhodné pro přehledné zobrazení funkcionalit informačního systému v rámci webového rozhraní IS/STAG.
3. Navrhněte a implementujte modul pro evidenci funkcionalit informačního systému IS/STAG, jejich vlastností a vzájemných závislostí. Tento modul bude určený pro vývojáře a administrátory IS/STAG.
4. S využitím vhodných existujících knihoven navrhněte a implementujte modul pro vizualizaci evidovaných funkcionalit uživatelům. Tento modul bude realizován jako webová či portálová aplikace.
5. Vytvořenou aplikaci nasaďte a začleňte do provozního prostředí produktového webu nebo portálu IS/STAG.

Téma vypsal: Ing. Martin Zíma, Ph.D. (UC 361)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Valenta,
  • Firma: CIV,

Vypsáno pro akademický rok 2015/2016 dne: 2015-10-12

Zadáno komu: Petra Volenová (Zadané)

Aktualizováno 0