Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Windows Azure a migrace stávající aplikace

Cílem diplomové práce je seznámit se s možnostmi cloudové platformy Windows Azure a realizovat migraci stávající ASP.NET Web Forms aplikace do Windows Azure za využití aplikačních služeb touto platformou poskytovaných.

1. Seznámit se s možnostmi aplikačních služeb v rámci cloudové platformy Windows Azure.
2. Provést analýzu stávající ASP.NET Web Forms aplikace využívající databázového serveru MS SQL s ohledem na možnosti její migrace do Windows Azure.
3. Prakticky ověřit nároky a složitost převodu již hotové aplikace do Windows Azure.
4. Navrhnout optimální řešení deploymentu, zálohování a monitorování aplikace provozované v rámci Windows Azure.
5. Zhodnotit nároky a praktické dopady vyplývající z převodu stávající aplikace do Windows Azure.

Téma vypsal: Ing. Petr Přibyl

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Tomáš Rieger,
  • Firma: CCA s.r.o.,

Vypsáno pro akademický rok 2015/2016 dne: 2015-05-04

Zadáno komu: Josef Hula (Rezervované)

Aktualizováno 0