Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Add-In do nástroje Enterprise architect

Enterprise architect je nástroj pro tvorbu počítačových systémů od malých projektů, až po velká řešení. Podporuje všechny fáze cyklu projektu. Obsahuje řadu modelovacích funkcí od základních UML diagramů, po moderní metody a modely typu BPMN, Togaf a další.
Nástroj poskytuje široké možnosti rozšíření. Firma si jej může upravit podle vlastních potřeb a metod práce. Snadno je možné přidat vlastní metodologii od možnosti doplnit nové vlastnosti evidovaných objektů, definici nových typů diagramů, až po změnu prostředí a chování aplikace formou Add-In modulů.
Cílem práce bude vytvořit jednoduchý Add-In a přidat jej do prostředí Enterprise architect. Jde o vytvoření modelového příkladu jako vzoru pro další rozvoj nástroje.
Add-In bude obsahovat
- Jednoduchý dialog pro ilustraci uživatelského rozhraní
- Interakci s repository nástroje
- Vzorové reakce na vybrané události

Úkoly
1. Seznamte se s nástrojem Enterprise Architect
2. Prozkoumejte a vyzkoušejte možnosti rozšíření nástroje o vlastní komponenty
3. Popište způsob vytvoření komponenty formou návodu
4. Navrhněte vzorové komponenty s ilustrací práce s dialogovým oknem, repository a reakcí na událost
5. Implementujte komponenty pro ověření návodu z úkolu 3

Téma vypsal: Ing. Petr Přibyl

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. Petr Přibyl,
  • Firma: CCA s.r.o.,

Vypsáno pro akademický rok 2015/2016 dne: 2015-04-28

Zadáno komu: Martin Košák (Zadané)

Aktualizováno 0