Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Ramses Akademie a AngularJS

Vytvořte informační systém pro správu a řízení vnitrofiremního vzdělávání. Systém umožní organizaci interních i externích školení, vypisování realizací, žádosti o realizace atd. Součástí bude také zapojení datových zdrojů pro školení, například prezentace, příklady, videa a audionahrávky. Systém umožní také tvorbu a spuštění jednoduchých otázkových testů.
Uživatelské rozhraní (UI) bude postaveno na JavaScript MVW frameworku AngularJS (https://angularjs.org). Backend ve vhodné technologii bude pro UI poskytovat REST rozhraní. Persistentní data budou uložena ve vhodné databázi.
Student se seznámí s metodami vývoje aplikací frameworkem AngularJS a vývoje REST služeb. Naučí se analyzovat potřeby zákazníka a na jejich základě navrhnout architekturu systému. Navržené řešení ověří praktickou implementací.

Téma vypsal: Ing. Petr Přibyl

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. Jiří Jansa,
  • Firma: CCA s.r.o.,

Vypsáno pro akademický rok 2015/2016 dne: 2015-04-28

Zadáno komu: (Nedokončené)

Aktualizováno 0