Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Sběr statistických dat v telefonní ústředně Asterisk

1. Seznamte se software telefonní ústředny Asterisk (open source) a zejména s fungováním monitorovacího rozhraní AMI (Asterisk Management Interface) a jeho protokolem.

2. Analyzujte možnosti využití AMI pro monitorování provozu hovorových front a sběru dat o tomto provozu.

3. Navrhněte a implementujte programové vybavení pro sběr dat o provozu hovorových front. Průběžné ukládání nasbíraných dat realizujte v relační databázi.

4. Navrhněte datovou strukturu datového skladu, která umožní analytické zpracování nasbíraných dat (OLAP). Datový sklad vytvořte ve vhodném databázovém systému.

5. Implementujte program pro ETL (extraction, transformation, loading), který bude dávkovým způsobem převádět data ze sběrové (transakční) databáze do datového skladu.

6. Fungování všech vytvořených programů ověřte na základě dat ze skutečného nebo simulovaného telefonního provozu.

Téma vypsal: Zdeněk Samuel

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Vladimír Toncar,
  • Firma: Kerio Technologies,

Vypsáno pro akademický rok 2015/2016 dne: 2015-04-22

Zadáno komu: Vaclav Zak (Zadané)

Aktualizováno 0