Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Implementace Android klienta pro webovou aplikaci DCIx

Motivace:
Aplikace DCIx je rozsáhlý systém skladového hospodářství (WMS), který se mimo jiné používá na bezdrátových mobilních terminálech a na průmyslových zobrazovacích zařízeních. V současné době jsou velice rozšířená a jednoduše dostupná různá zařízení se systém Android. Proto se přirozeně objevuje silná poptávka po využití těchto zařízení pro přístup do DCIx. Proto potřebujeme vytvořit nový standard pro klienty, které se budou touto cestou připojovat na DCIx.
Popis:
Úkolem je definovat standard uživatelského rozhraní, který bude používán na dotykových displejích s Android. Ovládací prvky a konkrétní zařízení budou definovány na začátku práce. Důležité je, aby výsledné řešení splňovalo podmínku jednoduché rozšiřitelnosti z důvodu očekávaného nárůstu množiny business úkolů, které bude možno na těchto zařízeních řešit. Součástí implementace v DCIx je zapojení řešení do systému automatického testování, samotný vývoj bude probíhat podle zásad agilního vývoje.
Zadání:
1. Seznamte se s aktuálním používáním aplikace DCIx na vybraných zařízeních
2. Navrhněte vhodné uživatelské rozhraní mobilní klientské aplikace
3. Navrhněte a implementujte klientskou aplikaci DCIx na platformě Android
4. Zajistěte automatickou testovatelnost výsledného řešení

Téma vypsal: Ing. Jiří Dobrý

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Jan Klik,
  • Firma: AIMTEC a. s.,

Vypsáno pro akademický rok 2015/2016 dne: 2015-04-15

Zadáno komu: Tomas Krasny (Rezervované)

Aktualizováno 0