Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Implementace portálového řešení produktu DCIx s využitím webových služeb s ohledem na aktuální bezpečnostní standardy webových aplikací

Motivace:
Aplikace DCIx je rozsáhlý systém skladového hospodářství (WMS), který podporuje značnou množinu logistických, skladových a výrobních procesů. Zvláště pro distribuční firmy a logistická centra je důležitá možnost přístupu partnerů do jejich systému. Tento přístup by měl splňovat nejvyšší bezpečnostní nároky a měl by být odolný vůči známým útokům zneužívajících identity koncových uživatelů, útoků vedoucích ke krádeži uložených dat, nebo k defacementu webových stránek, či kompletnímu ovládnutí webového serveru.
Popis:
Partneři přistupující do portálového řešení DCIx mají omezené potřeby a využívají velice malé množství funkcionality DCIx. Cílem práce je implementovat webovou aplikaci, které by byla nadstavbou nad plným DCIx serverem. Jednalo by se novou klientskou aplikaci, která by zprostředkovávala omezené množství funkcí prostřednictvím webových služeb DCIx. Součástí implementace v DCIx je zapojení řešení do systému automatického testování, samotný vývoj bude probíhat podle zásad agilního vývoje.
Zadání:
1. Seznamte se transakčním prostředí DCIx a možnostmi webových služeb DCI
2. Seznamte se a popište aktuální metody webhackingu a zranitelnosti webových aplikací
3. Vyberte, případně navrhněte potřebné DCIx webové služby
4. Vyberte vhodný programovací nástroj pro implementaci
5. Implementujte klientskou webovou aplikaci DCIx WS portál
6. Zajistěte zapojení nové funkcionality do systému kvality a dokumentace DCIx

Téma vypsal: Ing. Jiří Dobrý

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Jan Brnka,
  • Firma: AIMTEC a. s.,

Vypsáno pro akademický rok 2015/2016 dne: 2015-04-15

Zadáno komu: (Nedokončené)

Aktualizováno 0