Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Generování dokumentů v prostředí webové aplikace

V našich aplikacích máme implementovaný systém generování výstupních dokumentů. Systém umožňuje uživatelům vytvářet vlastní šablony a vlastní typy dokumentů. Stávající implementace je závislá na instalaci Microsoft Office na stanici uživatele. Implementace je funkční pouze v prostředí Microsoft Windows, není použitelná pro webové aplikace.
Cílem práce bude navrhnout a implementovat komplexní řešení, které bude řešit problematiku generování dokumentů ze systému. Požadavky na řešení jsou:
- Řešení musí umožnit uživateli tvorbu šablon bez nutné znalosti značkovacího jazyka, nejlépe formou WYSIWYG editoru
- Řešení musí být použitelné v prostředí webové aplikace. Pro samotnou tvorbu šablon toto omezení neplatí
- Řešení musí být opakovaně použitelné ve více aplikacích, nejlépe formou knihovny

Téma vypsal: Ing. Petr Přibyl

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Petr Přibyl,
  • Firma: CCA s.r.o.,

Vypsáno pro akademický rok 2014/2015 dne: 2014-05-06

Zadáno komu: (Nedokončené)

Aktualizováno 0