Popis tématu

Diplomová práce v oboru Inteligentní počítačové systémy.

Použití grafové databáze pro optimalizace pro rozsáhlé cloudové aplikace

1. Seznamte se s grafovými databázemi a s problémy, které řeší a na které jsou optimalizovány. Dále se seznamte se strukturou dat a implementací datových algoritmů v cloudové aplikaci Samepage.io.
2. Vyberte v Samepage problém, který budete chtít optimalizovat a 
zformulujte hypotézu pro jeho chování při použití grafové databáze.
3. Vyberte vhodnou grafovou databázi.
4. Navrhněte implementaci vybraného problému za použití SQL databáze a dále navrhněte schéma a řešení za použití grafové
databáze.
5. Porovnejte obě řešení při různých vzorcích, variabilitě a
velikosti dat.
6. Výsledky interpretujte, zhodnoťte výsledek interpretace, naznačte možnosti dalšího řešení předmětné problematiky a učiňte závěr. 

Podrobnosti: http://samepage.io

Téma vypsal: Prof. Ing. Václav Matoušek, CSc. (UC 309)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Soukup,
  • Firma: Kerio Plzeň,

Vypsáno pro akademický rok 2013/2014 dne: 2013-09-16

Zadáno komu: Petr Kopač (Zadané)

Aktualizováno 0