Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Vaadin - přechod na novou technologii existujícího portfolia produktů

Naše společnost poskytuje široké portfolio SW produktů a z nich složená řešení. Většina aplikací je vyvinuta nad společným systémovým jádrem, které zaručuje ve vysoké míře jednotné chování i vzhled, a tím i konzistenci pro uživatele. Použitá technologie pro vývoj klientské vrstvy již přestává být v mnoha ohledech dostačující.

Cílem práce je vývoj systémového jádra a společných komponent nad frameworkem Vaadin, který nahradí stávající vývojovou technologii.

Student se bude zabývat nejen technologií samotnou, ale také postupy jak na novou technologii postupně přejít a používat ji po přechodnou dobu i po boku technologie stávající. Díky tomu získá také velmi cennou zkušenost s aspekty vývoje klíčových systémových komponent, které využívají další vývojové týmy v rámci naší společnosti.

Technologie: JAVA, Vaadin, Apache Tomcat, HTML5, JScript.

Vývojové nástroje: IntelliJ IDEA, Subversion, Hudson, Maven, JIRA, Confluence.

Téma vypsal: Ing. Vojtěch Frič

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Jiří Kala,
  • Firma: Marbes consulting s.r.o.,

Vypsáno pro akademický rok 2013/2014 dne: 2013-06-13

Zadáno komu: Tomáš Kubový (Rezervované)

Aktualizováno 0