Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Systém na zpracování KPI

Cílem této práce je zanalyzovat potřeby a vytvořit informační systém na zpracování KPI (Key Performance Indicator) pro použití v software development. Systém by měl být bezpečně přístupný podle úrovně zaměstnance (pracovník, vedoucí apod.). Autor navrhne ergonomické a moderní prostředí na platformě Java EE 6 s vyžitím rich UI frameworků (např. PrimeFaces), případně i jQuery UI a HTML5 atd. Při zpracovávání práce bude kladen velký důraz na snadnost použití, informační hodnotu řešení a bezpečnost přístupů. Součástí práce budou automatizované jednotkové testy a funkční testy webového GUI (například nástrojem Selenium).

1. Seznamte se způsobem programování postaveným na omezujících podmínkách.
2. Analyzujte požadavky kladené na informační systém zpracovávající KPI v software development firmě.
3. Navrhněte GUI a strategii jeho funkčního testování.
4. Navrhněte business logiku aplikace s využitím Java EE návrhových vzorů a strategii jejího jednotkového testování.
5. Ověřte naplnění požadavků a fungování navržené strategie testování praktickou realizací na platformě Java EE 6.
6. Srovnejte výsledek s existujícími aplikacemi stejného druhu (KPI systémy, nemusí jít o specializace pro software firmy).
7. Zhodnoťte dosažené výsledky.

Téma vypsal: Ing. Petr Přibyl

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. Jiří Jansa,
  • Firma: CCA s.r.o.,

Vypsáno pro akademický rok 2013/2014 dne: 2013-06-13

Zadáno komu: (Nedokončené)

Aktualizováno 0