Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Systém na správu a řízení vnitrofiremního vzdělávání

Cílem této práce je zanalyzovat potřeby a vytvořit informační systém pro správu a řízení vnitrofiremního vzdělávání. Systém umožní organizaci interních i externích školení, vypisování realizací, žádosti o realizace atd. Součástí práce bude také napojení na externí kalendář formou volitelného pluginu. Součástí bude také zapojení datových zdrojů pro školení, například prezentace, příklady, ale i streamování videa a audionahrávek. Velká data budou uložena vhodnou technologií. Autor navrhne použitelné a moderní prostředí na platformě Java EE 6 s vyžitím moderních prvků GUI s UI frameworků. Při zpracovávání práce bude kladen velký důraz na snadnost použití, integraci s externími systémy (např. kalendář) a informační hodnotu řešení.

1. Seznamte se způsobem programování postaveným na omezujících podmínkách.
2. Analyzujte požadavky kladené na informační systém správy a řízení vnitrofiremního vzdělávání.
3. Navrhněte GUI s možnostmi streamování a moderními prvky.
4. Navrhněte business logiku aplikace s využitím Java EE návrhových vzorů.
5. Ověřte naplnění požadavků a funkčnost praktickou realizací na platformě Java EE 6.
6. Navrhněte rozhraní pluginu pro kalendář.
7. Ověřte funkčnost pluginu kalendáře praktickou realizací pro MS Exchange (Outlook kalendář) a Google (Gmail kalendář).
8. Zhodnoťte dosažené výsledky.

Téma vypsal: Ing. Petr Přibyl

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. Jiří Jansa,
  • Firma: CCA s.r.o.,

Vypsáno pro akademický rok 2013/2014 dne: 2013-06-13

Zadáno komu: Martin Sýkora (Rezervované)

Aktualizováno 0