Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Návrh metodiky testování s ohledem na efektivitu a ekonomiku testů

1. Popište obecně známé techniky testování (funkční, integrační, …) a nalezněte vhodné nástroje pro jejich použití při testování rozsáhlých enterprise aplikací
2. Porovnejte použití jednotlivých druhů testů a případných nástrojů z hlediska efektivnosti a ekonomických nákladů
3. Navrhněte vhodnost jejich použití dle jednotlivých částí vyvíjeného sw
4. Vytvořte komplexní návrh metodiky testování pro sw firmu, která klade důraz na kvalitu SW a ziskovost projektů
5. Implementujte příklady navržených postupů

Téma vypsal: Ing. Petr Přibyl

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. David Wegschmied,
  • Firma: CCA s.r.o.,

Vypsáno pro akademický rok 2013/2014 dne: 2013-06-13

Zadáno komu: (Nedokončené)

Aktualizováno 0