Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Automatické testování aplikací na bázi technologií Oracle

1. Popište možnosti automatického testování sw aplikací a zhodnoťte jejich použití z pohledů dodavatele a zákazníka
2. Popište nástroje umožňující automatické testování aplikací postavených na bázi technologií Oracle.
3. Zanalyzujte kód přidělené aplikace a nalezněte problémové oblasti znemožňující nasazení automatického testování.
4. Navrhněte úpravy aplikace umožňující nasazení automatického testování.
5. Porovnejte přínosy na zavedení automatického testování u již stávajících aplikací a nově vyvíjených aplikací s ohledem na ekonomickou stránku projektů.

Téma vypsal: Ing. Petr Přibyl

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. David Wegschmied,
  • Firma: CCA s.r.o.,

Vypsáno pro akademický rok 2013/2014 dne: 2013-06-13

Zadáno komu: (Nedokončené)

Aktualizováno 0