Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Atlassian JIRA - analýza/vývoj rozšíření do nástroje pro řízení vývoje v reálném prostředí

Naše společnost využívá pro řízení vývoje velmi rozšířený nástroj Atlassian JIRA, který slouží k řízení vývoje aplikací, správu úkolů a požadavků. Nástroj je v naší společnosti doplněn o řadu vlastních rozšíření a celá implementace je postavena na starší verzi JIRA. Nejnovější verze JIRA má, kromě jiného, zcela přepracované API pro vývoj rozšíření.

Cílem práce je provést analýzu existujících vlastních rozšíření, zhodnotit jejich opodstatnění v nové verzi JIRA a znovu je vyvinout (JAVA). Výsledky práce by měly umožnit přechod na novější verzi při zachování podpory klíčových firemních procesů.

Kromě seznámení se samotným nástrojem JIRA a získání zkušeností s vývojem rozšíření pro něj, bude mít student díky počáteční analýze i příležitost získat přehled z oblasti řízení kompletního vývojového cyklu ve větší společnosti.

Technologie: JAVA, JasperReports/iReport, Webwork Framework, Apache Velocity, Log4j, Pico Container, Apache Open For Business Project, Apache Lucene, Maven.

Vývojové nástroje: IntelliJ IDEA, Subversion, Hudson, Maven, JIRA, Confluence.
Podrobnosti: http://www.atlassian.com/software/jira/overview

Téma vypsal: Ing. Vojtěch Frič

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Jiří Kala,
  • Firma: Marbes consulting s.r.o.,

Vypsáno pro akademický rok 2013/2014 dne: 2013-05-20

Zadáno komu: (Nedokončené)

Aktualizováno 0