Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Modul pro transformaci dat z výpočetní do grafické vrstvy

1. Důkladně analyzujte možné způsoby výměny dat mezi dostupným vizualizačním SW, např. ParaView, Vislt, OpenDX, MayaVi, VIGIE, Se.La.Vi, GNU Plot
2. Seznamte se s algoritmy pro extrakci dat ze sítě konečných objemů
3. Implementujte programový modul pro transformaci dat z výpočetní do grafické vrstvy pro vybraný software z bodu 1.
4. Navrhněte a realizujte datové úložiště pro práci se spočtenými daty.
5. Umožněte další funkčnost, jako například extrakci dat, animace apod.
6. Modul důkladně otestujte a použijte v praxi.

Téma vypsal: Ing. Jana Varnušková, Ph.D. (UC 359)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: RNDr. Petr Kubera, Ph.D.,
  • Firma: Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem,

Vypsáno pro akademický rok 2012/2013 dne: 2012-10-05

Zadáno komu: Jan Zeman (Zadané)

Aktualizováno 0