Popis tématu

Diplomová práce v oborech Softwarové inženýrství, Inteligentní počítačové systémy, Medicínská informatika.

Potlačení specifických poruch digitálního akustického signálu vzniklého digitalizací analogového záznamu

Cílem práce je navrhnout a implementovat postup aplikace metod číslicového zpracování signálu, který povede k odstranění nebo významnému omezení výskytu specifických poruch vznikajících při digitalizaci analogových zvukových záznamů - zejména při digitalizaci záznamu z gramofonových desek příp. magnetofonového pásku. Úloha je značně matematicky náročná (integrální transformace, syntéza číslicových filtrů), zájemce by tedy měl mít k matematice (zejména numerické) vynikající vztah a zároveň by měl být excelentní programátor. Pro realizaci úlohy jsou vhodné spíše vývojové platformy produkující nativní strojový kód (ANSI/ISO C, C++, FreePascal/Lazarus/Delphi). Bližší informace dodá vedoucí práce na první schůzce.

Téma vypsal: Ing. Kamil Ekštein, Ph.D. (UC 310)

Vypsáno pro akademický rok 2022/2023 dne: 2005-04-25

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2022/2023, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.

Aktualizováno 0