Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Automatizované publikování SQL dotazů ve formě webových služeb

Cílem práce je umožnit a maximálně zjednodušit administrátorům IS/STAG proces tvorby jednoduchých webových služeb, které spočívají pouze ve vyvolání SQL dotazů v databázi a navrácení jejich výsledků v příslušném formátu.

1. Seznamte se se základními standardy a zásadami, které se týkají webových služeb - základní principy volání služeb, XML Schema, SOAP, WSDL, REST, JAX-WS.

2. Seznamte se s existující aplikací \"Webové služby nad IS/STAG\", její strukturou a s použitým frameworkem Apache CXF.

3. Navrhněte a implementujte nový modul do této aplikace, který bude umožňovat publikovat SQL dotazy jako webové služby. Vstupem této aplikace budou metadata ve formátu XML, výstupem budou funkční webové služby publikované na webovém rozhraní.

4. Proveďte nasazení realizované aplikace na vybranou provozní databázi IS/STAG, aplikaci otestujte a připravte ji k reálnému provozu.

Téma vypsal: Ing. Martin Zíma, Ph.D. (UC 361)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Valenta, CIV, lvalenta@civ.zcu.cz,

Vypsáno pro akademický rok 2012/2013 dne: 2012-06-06

Zadáno komu: František Schneider (Zadané)

Aktualizováno 0