Popis tématu

Oborový projekt v oboru Softwarové inženýrství.

Webová aplikace určená pro získání informací o SQL dotazech

1. Seznamte se s rozhraním JDBC či jeho vybranou nadstavbou (např. Spring JDBC) a jazykem SQL.

2. Navrhněte a implementujte webovou aplikaci umožňující uživatelům jednoduše upravovat a spouštět SQL dotazy nad zvolenou databází. Tato aplikace bude analyzovat parametry a výstupy těchto dotazů a bude takto získaná metadata ukládat do formátu XML ve Vámi navrženém formátu. Podporované DML příkazy budou: SELECT, INSERT, UPDATE.

3. Nasaďte aplikaci nad databázi IS/STAG a otestujte ji alespoň 20-ti různými SQL dotazy.

Téma vypsal: Ing. Martin Zíma, Ph.D. (UC 361)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Valenta, CIV, lvalenta@civ.zcu.cz,

Vypsáno pro akademický rok 2012/2013 dne: 2012-06-06

Zadáno komu: František Schneider (Zadané)

Aktualizováno 0