Popis tématu

Ostatní v oboru Informatika (Bc).

Kostra databázového systému

Předmětem projektu je tvorba základního kamene nového databázového systému. Nový systém plně nahradí dosavadní proprietární databázový systém zadavatele.

1. Definice struktury databáze
Vytvoření definice pro hierarchický popis tabulek a relací mezi nimi podle podrobného zadání zadavatele. Je vyžadováno využití XML. Výsledkem práce bude validní XML schéma a odpovídající funkční editor.

2. Server
Webová služba, která bude zajišťovat poskytování dat z pevného disku klientovi ve vhodně zvoleném formátu pomocí protokolu SOAP. Předmětem práce bude návrh zjednodušení dotazovacího jazyka s jehož pomocí bude server data poskytovat. Na straně serveru je vyžadována tvorba těchto metod:
- nový záznam,
- úprava záznamu,
- vymazání záznamu,
- poskytování stromu záznamů z databáze se základními možnostmi horizontálního a vertikálního filtrování.

3. Tenký klient
Windows aplikace, která na zkušební databázi umožní provádět výše zmíněné operace na serveru. Autentizace, zabezpečení komunikace ani víceuživatelský přístup není vyžadován, ale potěší jeho přítomnost.

4. Dokumentace
Podrobný popis řešení, zhodnocení práce, testy rychlosti a stability, možné optimalizace a případně porovnání se standardní SQL databází dle vlastního výběru (porovnání s SQL není podmínkou).

Předepsané vývojové prostředí: Delphi XE

Podrobnosti: http://www.hoblapech.cz/

Téma vypsal: Ing. Martin Zíma, Ph.D. (UC 361)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: HOBL & PECH, s.r.o., hobl@hoblapech.cz,

Vypsáno pro akademický rok 2012/2013 dne: 2012-05-02

Zadáno komu: Martin Kolek (Zadané)

Aktualizováno 0