Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Informatika (Bc).

Porovonání verzí aplikací na platformě Oracle Developer a Oracle DB

1. Seznamte se strukturou aplikace ISSPOL. Prozkoumejte katalog databáze Oracle, zjistěte, jak jsou v katalogu uložené jednotlivé databázové objekty aplikace ISSPOL. Seznamte se s uložením souborů aplikace ISSPOL.

2. Navrhněte mechanismus porovnání dvou nezávisle nainstalovaných instancí aplikace ISSPOL. Mechanismus musí umět porovnat jak databázovou vrstvu, tak vrstvu uživatelského rozhraní (adresářová struktura). Preferujeme offline řešení porovnání - vytvoření souborů s \"otiskem\" stavu aplikace z obou instancí aplikace a jejich pozdější porovnání.

3. Vytvořte obecný mechanismus pro porovnání obecného objektu. Proveďte implementaci tohoto mechanismu pro databázovou tabulku, trigger, PL/SQL proceduru a pro soubor na disku. Vytvořte nástroj pro jednoduché zobrazení rozdílů aplikací.

4. Popište způsob implementace porovnání nového typu objektu.

5. Ověřte funkčnost nástroje na aplikaci v prostředí CCA - instance v testovacím prostředí projektů pro státní správu a instance v testovacím prostředí pro podnikové systémy.

6. Navrhněte další rozšíření Vašeho řešení.

Téma vypsal: Ing. Martin Zíma, Ph.D. (UC 361)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. Luděk Kratochvíl, CCA Group a.s., ludek.kratochvil@cca.cz,

Vypsáno pro akademický rok 2011/2012 dne: 2012-02-03

Zadáno komu: Ondřej Šimice (Zadané)

Aktualizováno 0