Popis tématu

Diplomová práce v oborech Softwarové inženýrství, Medicínská informatika, Informatika a její specializace - Medicínská informatika, Softwarové a informační systémy - Softwarové inženýrství.

Elevator Music Generator

Cílem práce je vyvinout software, který bude automaticky generovat podkresovou hudbu (např. do čekáren, apod.) ve formátu MIDI (přičemž se očekává jak přehrávání on-the-fly, tak možnost zápisu MIDI souboru na disk). Program by měl umožnit určitá základní nastavení (jako např. dominantní tónorod, možnost/rychlost změny tónorodu, možnost/rychlost modulace, apod.). Samozřejmě, že by výsledná hudba měla být poslouchatelná, což vede k aplikaci nějakého inteligentního algoritmu automatické kompozice. Bližší informace dodá vedoucí práce na první schůzce. Téma je vhodné pro vyspělého programátora, který se zároveň věnuje v přiměřeném rozsahu hudbě jako koníčku.

Téma vypsal: Ing. Kamil Ekštein, Ph.D. (UC 310)

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2012-01-20

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0