Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Automatický vstup dokumentů do systému

Potřebujeme rozšířit naši aplikaci o vstup dokumentů do aplikace prostřednictvím skenovacích zařízení. Aplikace pracuje v prostředí Java EE serveru Glassfish. Část aplikace funguje jako úložiště dokumentů.
Cílem práce je implementovat funkce pro automatický příjem dokumentů prostřednictvím scanneru nebo podobného zařízení. Výstupem bude API rozhraní pro vstup dokumentů a implementace tohoto rozhraní pro vybraný standard, např. TWAIN. Během realizace bude potřeba zvolit vhodný standard, který bude dostatečně obecný a široce použitelný s ohledem na použitelnost pomocí webových prohlížečů

Téma vypsal: Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. (UC 354)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. Martin Bíkl (martin.bikl@cca.cz),

Vypsáno pro akademický rok 2011/2012 dne: 2011-05-12

Zadáno komu: (Nedokončené)

Aktualizováno 0