Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Multiplatformní SW firewall IPv6

• Seznamte se s problematikou filtrování paketů protokolu IPv6.
• Prostudujte protokoly SLAAC a DHCPv6 pro konfiguraci
stanic a popište jejich výhody a nevýhody.
• Prostudujte dostupná API na platformách Linux a MS
Windows a navrhněte architekturu pro multiplatformní SW
firewall na protokolu IPv6 včetně funkce pro konfiguraci
stanic.
• Vyberte vhodné API a navržené řešení ověřte v praxi
implementací pro platformy Linux a MS Windows.

Téma vypsal: Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. (UC 354)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Kerio Technologies (kontakt V.Toncar, vtoncar@kerio.com),

Vypsáno pro akademický rok 2011/2012 dne: 2011-05-12

Zadáno komu: (Nedokončené)

Aktualizováno 0