Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Integrace CRM systému a telefonní ústředny Asterisk


Seznamte se s volně dostupnými CRM systémy Sugar CRM a
Vtiger CRM a zvolte si jeden z nich pro další práci. Seznamte se
s možnostmi modulárního rozšiřování zvoleného CRM systému.

Seznamte se s telefonním systémem Asterisk a prozkoumejte jeho
rozhraní pro integraci se software třetích stran.

Identifikujte připady užití systému CRM, v nichž může být přínosná
integrace mezi systémem CRM a telefonním systémem.

Navrhněte a implementujte programový modul pro systém CRM,
který bude realizovat identifikované případy užití. Při návrhu a
implementaci věnujte pozornost bezpečnosti realizovaného řešení.

Implementový modul otestujte a zhodnoťte dosažené výsledky.

Téma vypsal: Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. (UC 354)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Kerio Technologies (kontakt V.Toncar, vtoncar@kerio.com),

Vypsáno pro akademický rok 2011/2012 dne: 2011-05-12

Zadáno komu: (Nedokončené)

Aktualizováno 0