Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Informatika (Bc).

Vizualizace zdrojového kódu displejů pohavarijního monitorovacího systému PAMS na JE Temelín

1. Seznamte se s jazykem PL/M a grafickými prvky displejů systému PAMS.
2. Navrhněte aplikaci, jejímž vstupem bude zdrojový kód PL/M popisující datové struktury displeje a výstupem bitmapa v rozlišení 512×512 pixelů, která zcela přesně odpovídá finálnímu zobrazení na displeji PAMS.
3. Vytvořte vhodné GUI umožňující další rozšíření funkčnosti.
4. Zvolte vhodnou technologii a navržený systém implemetujte.
5. Otestujte systém a porovnejte shodnost zobrazení různých typů displejů.

Téma vypsal: Ing. Jana Varnušková, Ph.D. (UC 359)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. Herbert Waage, ČEZ a.s.,

Vypsáno pro akademický rok 2010/2011 dne: 2011-01-27

Zadáno komu: Jaroslav Juha (dokončeno: 2011-08-12)

Aktualizováno 0