Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Informatika (Bc).

Testování výkonnosti javovského kódu

1. Seznamte se s možnostmi měření časové a paměťové složitosti kódu na platformě JVM.

2. Na základě testovacích případů zvolte pro oba typy složitosti vhodný postup měření. Zaměřte se zejména na přesnost a spolehlivost poskytovaných výsledků.

3. Pro zvolené postupy implementujte jednoduchý nástroj vhodný pro porovnávání časové a paměťové složitosti úseků zdrojového kódu v jazyce Java.

Téma vypsal: Ing. Jana Varnušková, Ph.D. (UC 359)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. Petr Zelenka,

Vypsáno pro akademický rok 2010/2011 dne: 2011-01-19

Zadáno komu: Froněk Jan (dokončeno: 2011-05-23)

Aktualizováno 0