Popis tématu

Ostatní v oboru Informatika (Bc).

Informační portál řízení a sledování výroby

Informační portál řízení a sledování výroby (BDE) bude určen k sběru dat o aktuálním stavu výroby a k jejich vyhodnocování pro potřeby plánování a řízení výrobního procesu, sledování a vyhodnocování efektivity a pro vyhodnocení ekonomických aspektů výrobního procesu. Portál by měl být vytvořen na stávajících prostředcích firmy ROTAREX: (sdílený server DELL; instance MS-SQL Server 2008; uživatelské stanice PC; stanice PC se snímači čárového kódu ve výrobě); doplněných případně o prostředky poskytované jako freeware a/nebo Open Source Code. Portál by měl mít dvě hlavní rozhraní / masky:
a) Rozhraní pro sběr dat
b) Rozhraní pro řízení a vyhodnocení

Téma vypsal: Ing. Martin Zíma, Ph.D. (UC 361)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. Petr Vajskebr, ROTAREX Praha, vajskebr.petr@praha.rotarex.com,

Vypsáno pro akademický rok 2010/2011 dne: 2010-09-16

Zadáno komu: Petr Matejovič (Zadané)

Aktualizováno 0