Popis tématu

Ostatní v oboru Informatika (Bc).

Vizualizace zdrojového kódu displejů pohavarijního monitorovacího systému

Při vývoji displejů se používá jazyk PL/M a neexistuje nástroj, který by ověřil jak bude finální displej vypadat před tím než se přeloží, vypálí do EPROM, osadí do skříně a systém se zapne.

Nástroj by měl jako vstup zdrojový kód PL/M (pouze datové struktury) a jako výstup bitmapu (pevné rozlišení 512x512 pixelů), který zcela přesně odpovídá finálnímu zobrazení na displeji PAMS (Post Accident Monitoring
System).

Mezi tímto vstupem a výstupem by měl být engine s grafickým prostředím, který umožňuje kromě vizualizace též úpravu displejů (typu \"chytnu objekt myší a přesunu jej na novou pozici\", nebo \"vložím nový objekt\" atd,)

Téma vypsal: Ing. Jana Varnušková, Ph.D. (UC 359)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. Herbert Waage, ČEZ a.s.,

Vypsáno pro akademický rok 2010/2011 dne: 2010-05-14

Zadáno komu: Jaroslav Juha (dokončeno: 2011-01-25)

Aktualizováno 0