Popis tématu

Ostatní v oboru Informatika (Bc).

IDS systém pro IPv6

Motivace: IDS jsou v praxi jedním z možných nástrojů pro zabezpečování počítačových sítí a informačních prostředků.
IDS tarpit je systém, který odpoví na utočníkovo příchozí spojení a snaží se jej co nejdéle zdržet. Tento systém se osvědčil při boji s červy, jako např. CodeRed.

V současné době CIV provozuje systém na síti WEBnet na protokolu IPv4. Předpokládáme-li přechod k síti na protokolu IPv6, bylo by zajímavé shromáždit informace o současných útocích v tomto druhu sítě, které by pomohly s preventivní obranou.

Téma vypsal: Doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D. (UC.304)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. Radoslav Bodó, CIV, bodik@civ.zcu.cz,

Vypsáno pro akademický rok 2010/2011 dne: 2010-04-09

Zadáno komu: Martin Čížek (Zadané)

Aktualizováno 0