Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Editor modelů krajiny

Téma je řešeno pro potřeby Škoda Auto.
Jde o interaktivní editor 3D světa, který bude umět nějakým jednoduchým způsobem editovat terén, ale 3D objekty bude pouze vkládat z knihovny 3D objektů. Krajina by měla být pokud možno \"inteligentní\" a objekty parametrické. Například strom by mohl být popsaný několika parametry: výška kmene po korunu, typ stromu (tím by byl dán tvar koruny a textury kůry a listů), průměr koruny. Skutečný model stromu by pak mohl navíc záviset na dalších parametrech jako třeba roční období apod. Výhodné by mohlo být napojení na nějaký GIS, takže by se dala spousta dat získat bez práce. Výsledek by mělo být možné znovu editovat, takže bude potřeba umožnit uložit a načíst i metadata (tj. parametry použité pro generování). Celé toto téma je na bakalářskou práci dosti rozsáhlé, předpokládám, že bude pokryto několika řešiteli.

Téma vypsal: Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová (UC 306)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Mgr. A.Míšek, Ph.D., Škoda Auto,

Vypsáno pro akademický rok 2010/2011 dne: 2010-04-08

Zadáno komu: Alois Auerbach (dokončeno: 2012-03-30)

Aktualizováno 0