Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Informatika (Bc).

Uživatelská rozhraní pro vektorové grafické editory

1. Prozkoumejte funkce nabízené běžně dostupnými vektorovými grafickými editory.

2. Roztřiďte množinu nabízených funkcí s ohledem na jejich dopad na uživatelské rozhraní.

3. Pro relevantní podmnožinu nabízených funkcí navrhněte způsob jejich implementace.

4. Návrh ověřte implementací ve vhodně zvoleném programovacím jazyce.

Téma vypsal: Ing. Jana Varnušková, Ph.D. (UC 359)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. Petr Zelenka, Wincor Nixdorf, s.r.o., České Budějovice,

Vypsáno pro akademický rok 2009/2010 dne: 2010-01-26

Zadáno komu: Kociánová Zuzana (dokončeno: 2010-05-14)

Aktualizováno 0