Popis tématu

Ostatní v oboru Informatika (Bc).

Bezpečnost webových aplikací

1. Seznamte se s problematikou bezpečnosti webových technologií, jejich nejčastějšími problémy a příčinami.

2. Seznamte se s produktem IBM Rational Appscan SE a porovnejte jeho funkce s podobnými nástroji včetně openource produktů. Porovnejte záběr produktů, kvalitu analýzy, kvalitu reportů, četnost aktualizací, rozšiřitelnost, podporu technologií atp.

3. Vytvořte demonstrační (pokusnou) webovou aplikaci, která bude záměrně obsahovat různé bezpečnostní problémy.

4. Vytvořenou aplikaci otestujte nástroji popsanými v bodu č. 2. Výsledky experimentu vyhodnoťte a sepište formou srovnání. Pokuste se ohodnotit, který produkt je „nejlepší“.

Téma vypsal: Ing. Martin Zíma, Ph.D. (UC 361)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. Jan Valdman, IBA CZ, ,

Vypsáno pro akademický rok 2009/2010 dne: 2009-06-19

Zadáno komu: Tomáš Časta (Zadané)

Aktualizováno 0