Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Grafické nastavování business procesů

Motivace:
Aplikace DCI+ je warehouse management system, tudíž podporuje rozsáhlou množinu logistických procesů. Pro nastavení těchto procesů jsme vyvinuli modulární řešení, které plně vyhovuje našim požadavkům. Nastavování však není příliš přehledné a nastavování je pracné. Potřebujeme tedy interaktivní obrazovky, která umožní rychlé a jednoduché nastavení těchto business procesů.
Popis:
Aplikace má webové rozhraní, z toho také plynou omezení na interaktivitu obrazovek. Moderní nástroje ovšem umožňují tato omezení výrazně zmírnit. Cílem této práce je najít vhodnou technologii a implementovat nastavení procesů, které si lze představit jako definici flowchart diagramů (vývojový diagram), kde každý blok má další vlastní nastavení. Možné technologie, které se k tomuto účelu hodí jsou Javascript, Java Applet, Flash a podobné. Technologie ale není předem daná, její výběr je součástí řešení.
Zadání:
1. Seznamte se s principy nastavování procesů v aplikaci DCI+
2. Vyberte vhodnou technologii
3. Implementujte požadovanou funkcionalitu
4. Celou funkcionalitu zafixujte automatickými testy
Cílový operační systém: Windows (aplikace podporuje IE a Firefox)
Jazyk: Bude specifikován
Charakter práce: Analytická, programování. Práci je možné zpracovávat na domácím PC.
Vhodné pro: Studenta, který je schopen analytického a koncepčního myšlení. Důležitá je schopnost vyhledávat si vhodné informace a to jak z dostupných zdrojů, tak od lidí v našem vývojovém oddělení. Vyžadována je schopnost dovést řešení do reálného nasazení.

Téma vypsal: Doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D. (UC.304)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Martin Junek, Aimtec s.r.o.,

Vypsáno pro akademický rok 2009/2010 dne: 2009-06-09

Zadáno komu: Martin Augusta (Zadané)

Aktualizováno 0