Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Fixopia - nástroj pro správu crash logů aplikací

1. Seznamte se s problematikou zpracování zachycených informací, generovaných aplikacemi při neočekávaných událostech.

2. Analyzujte možnosti rozpoznání a charakteristiky nastalých incidentů.

3. Na základě provedené analýzy navrhněte a realizujte datový model pro uchovávání incidentů.

4. Pro správu uložených incidentů implementujte webovou aplikaci.

5. Vytvořenou aplikaci otestujte nad reálnými daty.

Podrobnosti: http://fixopia.org/

Téma vypsal: Ing. Martin Zíma, Ph.D. (UC 361)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. Pavel Cvrček, SoftEU s.r.o., pcvrcek@softeu.com,

Vypsáno pro akademický rok 2009/2010 dne: 2009-06-05

Zadáno komu: Martin Satke (Zadané)

Aktualizováno 0