Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Informatika (Bc).

Generování dokumentů pomocí aplikací MS Office a Open Office

Cílem práce je analyzovat problém generování dokumentů na základě šablon vytvořených v dnes běžně využívaných aplikacích pro tvorbu dokumentů MS Word a Open Office, kdy data poskytovaná do šablon jsou generována z externí webové aplikace.
Výsledkem by měl být návrh univerzálního řešení, které lze využít pro obě dvě zmiňované aplikace pro tvorbu dokumentů. Při řešení problému by měly být prozkoumány možnosti generování do formátu ODF (Open Dokument Format).
V rámci této diplomové práce rovněž dojde k analýze stávajícího mechanismu generování dokumentů z webové aplikace Škola OnLine přes hromadnou korespondenci aplikace MS Word. Tento mechanismus by měl být vylepšen a rozšířen o možnost generování dokumentů také přes aplikaci Open Office.

Téma vypsal: Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. (UC 354)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. Roman Lacko, CCA,

Vypsáno pro akademický rok 2009/2010 dne: 2009-05-25

Zadáno komu: Líbal Jaroslav (dokončeno: 2011-06-22)

Aktualizováno 0