Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Skloňování krátkých sousloví v mechanismu tvorby dokumentů

Zásady pro vypracování

1. Nastudujte problematiku automatického skloňování.
2. Proveďte analýzu algoritmů pro skloňování krátkých sousloví v českém jazyce.
3. Navrhněte řešení pro využití vhodného algoritmu ve stávajícím mechanismu tvorby uživatelských dokumentů v aplikaci Škola OnLine.
4. Toto řešení implementujte a ověřte jeho funkčnost.

--- Upřesňující interní informace:

V rámci diplomové práce bude provedena analýza algoritmů pro skloňování krátkých sousloví. Skloňována budou slova, resp. krátká slovní spojení - především česká křestní jména, příjmení a zeměpisné názvy (obce, okresy, státy). Součástí diplomové práce bude integrace navrhovaného řešení do stávajícího mechanismu tvorby uživatelských dokumentů v aplikaci Škola OnLine, čím budou prakticky ověřeny získané poznatky.
Řešení musí počítat i s výjimkami ve skloňování, přičemž tyto výjimky budou řešené formou uživatelského slovníku. S ohledem na skloňování zeměpisných názvů je pak nutné vyřešit i problematiku určení správné podoby předložky s ohledem na skloňované slovo (ve Stodě/v Plzni). Skloňování nebude brát jinak ohled na okolní text - jedná se pouze o zjištění správné podoby slova (slovního spojení) v zadaném pádu a čísle.
Informační systém Škola OnLine je realizován na technologii ASP.NET 3.5 a databázovém serveru Microsoft SQL Server 2005.

Téma vypsal: Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. (UC 354)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Rieger, CCA,

Vypsáno pro akademický rok 2009/2010 dne: 2009-05-25

Zadáno komu: Kadlec Jan (Dokončené)

Aktualizováno 0