Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Widgets (miniaplikace) pro ERP systém

Widget je GUI poskytující jednotný bod přímé interakce uživatele s počítačovým systémem (zobrazení dat, vstup dat, …). Jedná se uživatelsky přívětivá informační okna, která si uživatel umístí na plochu obrazovky (Windows XP, Windows Vista) a on-line může sledovat vybrané informace (příklad widgets např. na http://widgets.yahoo.com/).

Cílem projektu je:

Vytvořit několik widgets pro ERP systém z oblasti controllingu, financí či výroby.

Příklad zadání :
Vytvořit widget, které bude zobrazovat přehled neuhrazených faktur po splatnosti.

Student může využít libovolný programovací jazyk (nejvhodnější zřejmě bude .NET). Datovým zdrojem je databáze Oracle 10g.

Součástí práce bude část zabývající se bezpečností aplikace. Aplikace bude vyvinuta tak, aby byla dále rozšiřitelná o další miniaplikace.

Téma vypsal: Doc. Ing. Roman Mouček, Ph.D. (UN 325)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. Robert Sedlák (robert.sedlak@cca.cz),

Vypsáno pro akademický rok 2009/2010 dne: 2009-05-20

Zadáno komu: Jiří Nebeský (Zadané)

Aktualizováno 0