Popis tématu

Ostatní v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Bezpečnost webových aplikací

Cílem práce je zmapovat bezpečnostní rizika, kterými mohou být postiženy dnešní webové aplikace. V práci budou důkladně popsány jak bezpečnostní hrozby vycházejí z konkrétní technologie (HTTP, JavaSript, SQL, síťové prostředky,…), tak i chyby lidského faktoru. Součástí popisu bude i obecný popis, jak těmto problémům předcházet.

V rámci praktické části bakalářské práce pak dojde k ověření bezpečnosti školského informačního systému Škola OnLine, který je postaven na technologii ASP.NET 3.5 a databázovém serveru Microsoft SQL Server 2005. Součástí práce je pak i eliminace (případně navržení způsobu odstranění) zjištěných nedostatků v bezpečnosti testování řešení.


Téma vypsal: Doc. Ing. Pavel Král, Ph.D. (UN 336)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Rieger, CCA group a.s., tomas.rieger@cca.cz,

Vypsáno pro akademický rok 2009/2010 dne: 2009-05-07

Zadáno komu: Štefan Karel (dokončeno: 2011-04-18)

Aktualizováno 0